Putno osiguranje

Ne dozvolite da Vam bilo šta pokvari odmor, obezbedite putno zdravstveno osiguranje na vreme.

Izaberi vredan poklon uz putno osiguranje!

Ukoliko ugovorite Porodično putno osiguranje, poklanjamo Vam:

  • Pomoć na putu u periodu trajanja polise
  • Gratis Kućna asistencija koja važi 30 dana

Ukoliko ugovorite Individualno putno osiguranje, očekuje Vas Vaučer iznenađenja.

Pronađi najbolje putno osiguranje!

Pokriće troškova lečenja, putna asistencija i dodatne povoljnosti.

secure-mastercard-visa-raiffeisenbank-online-osiguranje
Putno osiguranje za vas i porodicu

Kome je namenjeno putno osiguranje?

Gde god da putujete, Grčka, Turska, neka egzotična destinacija ili idete na službeni put koji traje svega nekoliko dana, osigurajte sebe, svoju porodicu, prijatelje i saradnike. Opustite se i uživajte, putovanje može da počne!

Koje putno osiguranje izabrati?

Možete ugovoriti individualno ili porodično putno osiguranje za boravak u kontinuitetu. Takođe, ukoliko često putuju, možete se odlučiti za polisu sa kojom dobijate pokriće za više putovanja u toku određenog vremenskog perioda.

Zašto treba da kupim osiguranje?

Zdravstveni troškovi u drugim zemljama mogu biti veoma skupi. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđuje se finansijska sigurnost, zdravstvena zaštita, kao i brza i efikasna pomoć u nepredviđenim sutuacijama.

Kasko osiguranje u par klika

Šta pokriva putno osiguranje?

Putno zdravstveno osiguranje predstavlja paket asistencije i pružanja pomoći za vreme putovanja i boravka u inostranstvu. 


Neophodna medicinska pomoć zbog iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja.

To znači da, ako Vam zatreba ambulantni zdravstveni pregled, nabavke lekova i sanitetskog materijala, bolničko lečenje, dijagnostika, hitna operacija, hitna stomatološka intervencija i slično, te troškove ne plačate Vi, već osiguravajuće društvo.

Uz osnovno pokriće, može se ugovoriti i proširen paket za dodatne rizike, kao što su:

- Ski rizik, pokriveni su troškovi za sve slučajeve koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, stručnu medicinsku pomoć na ski stazi, prevoz helikopterom ili drugim sredstvom od ski staze do bolnice i dr.

- Rizik oboljevanja od virusa COVID 19 tokom boravka u inostranstvu, koje osiguranicima pokriva neophodnu medicinsku pomoć za slučaj zaraze, kao i povratak u Srbiju.

- Osiguranje prtljaga od krađe i oštećenja, štete nastale usled uništenja ili krađe stvari putnika, koje služe za ličnu upotrebu.

Medicinska asistencije podrazumeva da 24h dnevno možete da dobijete potrebne informacije.

Usluge putne asistencije obezbeđuju pružanje informacija o odabranoj destinaciji, savetovanje u slučaju hitnog putovanja, u slučaju gubitka ili kašnjenja prtljaga, krađe ili gubitka dokumenata, odnosno nezgode na putu i prenos drugih informacija, kao i hitnih poruka.

Ukoliko Vam je tokom putovanja neophodna pravna zaštita, stručna i administrativna pomoć, pravna asistencija podrazumeva upućivanje osiguranika na advokata, lokalne organe vlasti, ambasadu ili konzulat, kao i obezbeđivanje prevodioca i pomoć u vezi putne isprave tj. celokupno organizovanje pravne pomoći.

Kako putno osiguranje funkcioniše?

Putno osiguranje za vas i porodicu

Putno osiguranje

I kod pažljivo isplaniranog putovanja, može se dogoditi nešto nepredviđeno.

Jedno je sigurno! Putno zdravstveno osiguranje brine o Vama.

Pitanja o putnom osiguranju

Osiguravajuće pokriće počinje od momenta prelaska granice Srbije, što znači da važi i u zemljama kroz koje osiguranik prolazi (tranzit) do krajnje destinacije (npr. u Severnoj Makedoniji na putovanju do Grčke).
Pojedini Osiguravači odobravaju svojim osiguranicima da u slučaju da produžavaju boravak u inostranstvu, mogu da produže i period osiguranja.

Ova mogućnost se može ostvariti isključivo ukoliko nije bilo promene u zdravstvenom stanju osiguranika i ukoliko obavesti osiguravača nekoliko dana, pre isteka postojeće polise putnog osiguranja.
Putno osiguranje pokriva troškove koji nastanu u toku ugovorenog perioda osiguranja i maksimalnom trajanju do 365 dana za jedno ili više putovanja. Osiguravajuće pokriće važi samo u inostranstvu, počinje prelaskom granice Republike Srbije, a prestaje pri povratku u zemlju.

Putno osiguranje se zaključuje pre nego što osiguranik otputuje u inostranstvo, odnosno u trenutku zaključenja polise osiguranik mora boraviti u Republici Srbiji. U suprotnom polisa će se smatrati nevažećom, a troškovi lečenja neće biti nadoknađeni.