zdravstveno osiguranje za strance

Potreba ili obaveza? Zdravstveno osiguranje za strance

Potreba ili obaveza? Zdravstveno osiguranje za strance

Ovih godina se sve više suoačavamo sa prilivom radne snage iz stranih zemalja. A naše tržište osiguranja se okreće ka što bogatijoj ponudi paketa zdravstvenog osiguranja namenjenim kako našim, tako i stranim državljanima. Svaki strani državljanin u skladu sa našim Zakonom o strancima, mora da ugovori zdravstveno osiguranje za strance kako bi regulisao boravak u […]
Read more